Dofinansowanie

Dowiedz się jak dofinansowanie do Fotowoltaiki zarówno dla Firm, jak i dla Odbiorców indywidualnych. W ten sposób obniżysz swoje koszty już w momencie realizacji nowej inwestycji.

Dofinansowanie dla Firm

Dofinansowanie do inwestycji można uzyskać ze środków unijnych. Od 31 marca 2021 roku odbywa się nabór wniosków poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w poddziałaniu: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

O dofinansowanie mogą wystąpić inwestorzy planujący projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWp. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31 marca do 28 maja 2021 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 80 mln zł, w tym: 

 1. dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln zł;
 2. dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln zł.

Druga opcja to skorzystanie z oferty programu Energia Plus. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsię-wzięć inwestycyjnych.

Firmę Archigon tworzą wykwalifikowani inżynierowie oraz monterzy, specjalizujący się w kompleksowym montażu farm fotowoltaicznych. Wszelkie prowadzone przez nas działania bazują na doświadczeniu i wiedzy oraz zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy zaoferować naszym Klientom nowoczesne technologie i wysoką jakość świadczonych usług. Oddział Nowy Sącz to kolejny etap naszego rozwoju, ukierunkowanego na wdrażanie najlepszych rozwiązań dla Klienta biznesowego oraz indywidualnego. Wszystko po to, aby nowoczesność oznaczała również wymierne korzyści ekonomiczne dla firm, które z nami współpracują.

Założenia programu:

 1. beneficjentami są przedsiębiorcy,
 2. dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 3. minimalna kwota pożyczki to 0,5 mln zł,
 4. okres składania wniosków: 01.10.2020 – 17.12.2021 r.,
 5. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków,

Dofinansowanie „GWD”:

 1. wkład własny min. 15%,
 2. decyzja w ok. 2-3 miesiące,
 3. wsparcie na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy publicznej WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2%,
 4. w skali roku na tą chwilę,
 5. pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł,
 6. pożyczka na okres do 15 lat,
 7. można ustalić okres karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 8. według programu można starać się o wsparcie nawet w trakcie realizacji inwestycji (wniosek złożony przed dniem podpisania protokołu odbioru końcowego) – do sprawdzenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie dla Klientów indywidualnych

Mój Prąd 3.0

Nowa edycja programu zostanie uruchomiona 1 lipca 2021 r. i będą mogli z niego skorzystać wszyscy, którzy zainwestowali w fotowoltaikę po 31 stycznia 2020 roku. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi zasadami programu. Potwierdzone jest, że program nadal będzie dotyczył mikroinstalacji o mocy od 2 do 10 kW. Jak zapowiadają urzędnicy w nowej edycji programu Mój Prąd będzie można pozyskać dotacje już nie tylko na domową instalację fotowoltaiczną, ale także na dodatkowe urządzenia energetyczne m.in. magazyny energii oraz przydomowe ładowarki samochodów elektrycznych.

Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dofinansowanie z programu dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Realizacja programu przewidziana na lata 2018-2029, podpisywanie umów do 30.12.2027, natomiast zakończenie wszystkich prac objętych umową powinno być zrealizowane do 30.06.2029.

Wysokości dotacji:

 1. podstawowy poziom finansowania – wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką dotacja do 30 000 zł,
 2. podwyższony poziom finansowania – wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką dotacja do 37 000 zł

Kalkulator dotacji

Kliknij i sprawdź jaką wysokość dotacji otrzymasz: czystepowietrze.gov.pl

Poznaj ofertę dla Domu

Dzięki Archigon staniesz się posiadaczem przydomowej elektrowni i uniezależnisz się od cały czas rosnących cen energii elektrycznej. Poznaj naszą ofertę dla Klientów indywidualnych.